Miễn phí vận chuyển
VẬN CHUYỂN

Miễn phí giao nhận

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hotline: 0901328567

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
THANH TOÁN

Thanh toán linh hoạt

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Đảm bảo chất lượng 100%

Điện công nghiệp Ngọc Hưng cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng mà Điện công nghiệp Ngọc Hưng có được thông qua Website thương mại điện tử hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Cam kết tuân thủ các quy định về thu thập, sử dụng các thông tin cá nhân của khác theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Phục vụ cho việc soạn thảo hợp đồng, xuất hóa đơn... theo thông tin mà khách hàng đã cung cấp và/hoặc thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

b) Phạm vi sử dụng thông tin: Chỉ sử dụng thông tin khách hàng liên quan đến hoạt động giao dịch, mua bán giữa Các Bên. Các thông tin khách hàng mà Điện công nghiệp Ngọc Hưng sử dụng, bao gồm: Thông tin cá nhân, cơ quan, tổ chức, pháp nhân được thành lập hợp pháp (gọi tắt là Một Bên trong hợp đồng), địa chỉ, mã số thuế, đại diện theo pháp luật của pháp nhân, số điện thoại, fax, số tài khoản. Mục đích cho việc sử dụng thông tin đã nêu tại mục a.

c) Thời gian lưu trữ thông tin: Việc lưu trữ thông tin khách hàng được thực hiên xuyên suốt quá trình thực hiện hợp đồng, và sau khi hợp đồng thực hiện xong (phục vụ cho việc kiểm tra của cơ quan thuế, bằng việc lưu trữ các hợp đồng mua bán, hóa đơn, chứng từ giao dịch).

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Điện công nghiệp Ngọc Hưng cam kết không sử dụng, tiết lộ thông tin của khách hàng cho bên thứ ba vì bất kỳ mục đích gì, ngoại trừ các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, thanh tra thuế.

e) Website Điện công nghiệp Ngọc Hưng chỉ để quảng cáo sản phẩm, cung cấp các thông tin khác về sản phẩm cho khách hàng, nhằm mục đích tham chiếu, lựa chọn và quyết định có thực hiện giao dịch hay không, Website không có chức năng của sàn giao dịch thương mại điện tử. Không có bất cứ phương thức và công cụ mà Điện công nghiệp Ngọc Hưng sử dụng để thu thập thông tin của khách hàng trên Website của mình. Các thông tin của khách hàng mà Điện công nghiệp Ngọc Hưng có được, đều được khách hàng cung cấp khi Các Bên ký kết hợp đồng.

.
.
0901 328 567