Miễn phí vận chuyển
VẬN CHUYỂN

Miễn phí giao nhận

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hotline: 0901328567

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
THANH TOÁN

Thanh toán linh hoạt

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Đảm bảo chất lượng 100%

1. Chính sách bảo hành

Việc bảo hành sẽ áp dụng đối với các sản phẩm do Điện công nghiệp Ngọc Hưng sản xuất, cung cấp, trong thời hạn bảo hành hoặc trong phạm vi sự kiện, hành vi được bảo hành (tùy từng loại hàng hóa cụ thể). Chế độ bảo hành áp dụng theo chế độ bảo hành của nhà sản xuất, phân phối sản phẩm, không bao gồm các trường hợp loại trừ nghĩa vụ bảo hành được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán bởi Các Bên.

Thời gian hoàn trả hàng bảo hành không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hàng bảo hành do khách hàng chuyển tới. Khách hàng không phải chịu các chi phí liên quan đến bảo hành sản phẩm.

2. Chính sách hoàn trả hàng

Điện công nghiệp Ngọc Hưng cam kết đổi trả 100% số lượng, giá trị hàng hóa bị lỗi trong quá trình sử dụng của khách hàng. Hàng hóa được hoàn trả, bồi thường phải là hàng hóa do Điện công nghiệp Ngọc Hưng cung cấp, bàn giao, loại trừ các thiệt hại do khách hàng sử dụng không đúng công năng, công dụng hoặc không đúng cách thức bảo quản, và các sự kiện bất khả kháng khác. Điện công nghiệp Ngọc Hưng sẽ liên hệ trực tiếp khách hàng để giao, đổi trả, bồi hoàn lại sản phẩm; chi phí hoàn trả do Điện công nghiệp Ngọc Hưng tự chịu trách nhiệm.

Trường hợp khách hàng không muốn đổi trả hàng hóa bị lỗi, Điện công nghiệp Ngọc Hưng sẽ chuyển khoản hoàn trả cho quý khách hàng tương ứng với giá trị bị thiệt hại, bị lỗi.

Thời gian hoàn trả hàng bị lỗi không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hàng hóa bị lỗi và Tuệ Mẫn xác nhận có lỗi từ Điện công nghiệp Ngọc Hưng. Khách hàng không phải chịu các chi phí liên quan đến hoàn trả sản phẩm.

3. Quy định khác

a) Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý (Điện công nghiệp Ngọc Hưng không áp dụng, không giới hạn về thời gian và địa lý trong việc kinh doanh).

d) Các tiêu chuẩn dịch vụ, quy trình cung cấp dịch vụ, biểu phí và các điều khoản khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả những điều kiện và hạn chế sẽ được Điện công nghiệp Ngọc Hưng thỏa thuận, thống nhất với khách hàng khi ký kết hợp đồng mua bán;

đ) Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch được quy định trong Điều Khoản về Quyền và nghĩa vụ của Các Bên trong hợp đồng. Tùy từng yêu cầu và các nội dung thỏa thuận với từng khác hàng mà Điện công nghiệp Ngọc Hưng sẽ xây dựng các Điều Khoản pháp lý đúng với tinh thần thỏa thuận của Các Bên.

.
.
0901 328 567